Hoe Devenys spreekbeurt over de Top 2000 ging?


In het Top 2000 café stapte Deveny vastberaden op Jan-Willem af. Ze vroeg hem het hemd van het lijf en met een reden. Ze wilde namelijk haar spreekbeurt over de Top 2000 houden. Nu zijn wij natuurlijk heel benieuwd hoe die spreekbeurt uiteindelijk ging, daarom belden we haar vanochtend. 

Jan-Willem Start OpJeroen Kijk in de Vegte, Jan-Willem Roodbeen

19 februari 2019