Reactie politiek op wanhoopsactie Dhani onverstandig