Betere beloning voor zorgverleners? Renske Leijten hoopt dat derde stemming scheepsrecht is


De Tweede Kamers stemt vandaag voor de derde keer over de motie van SP en PvdA om zorgverleners structureel beter te belonen. Waarom deze motie noodzakelijk is? SP-Kamerlid Renkse Leijten legt het in Jan-Willem Start Op! haarfijn uit. 


Jan-Willem Start OpJeroen Kijk in de Vegte, Jan-Willem Roodbeen

23 juni 2020