Boswachter Tim heeft een luister-tipje!


Boswachter Tim is nog iedere dag in het bos te vinden. Hoe is deze tijd voor hem? Jan-Willem en Jeroen belden hem vanochtend zomaar even op in Jan-Willem Start Op! om erachter te komen! 

Jan-Willem Start OpJeroen Kijk in de Vegte, Jan-Willem Roodbeen

18 mei 2020